Book review – Release

English review below

31194576

Titel: Release

Udgivet: 4. Maj 2017

Fortatter: Patrick Ness

Udgivet af: Gyldendal

Min vurdering: ★★★★☆

Køb den her

 

Jeg blev meget overasket, da jeg fik en besked fra min søde mor, om at der ventede en stor pakke fra Gyldendal der hjemme. Det viste sig, at jeg var så heldig at få ikke blot et anmelder eksemplar af Patric Ness’s nye bog Release, men jeg også fik et ur med bogens cover design på og en kop med det fantastiske citat “I nogle universer er vi alle Beyonce”. Jeg vidste med det samme, at det her ville blive en god bog. Jeg fik ret.

IMG_7459

Syttenårige Adam Thron har noget af en dag liggende foran sig. Først hente blomster for mor, løbe en tur, arbejde på Den Onde Internationale Megakoncern, hjælpe sin far i kirken, ses med Angela om pizzaerne til i aften og så.. til “sammenkomsten”, som også er Enzos afskedsfest. Men dagen bliver kun vildere og vildere, når der kommer nye sandheder på bordet, og der sker ting, der vil ændre hans skæbne for altid. Samtidig stiger en fortabt sjæl op fra søens dyb med et mål: at finde fred. Men det skal gå hurtigt, for hvis ikke hun giver slip før solen går ned, vil verden gå under.

Der er to hovedhistorier i Release. Den ene er Adams historie og kamp med at være homoseksuel i en meget kristen familie og hans andre udfordringer. Den anden er den fornyligt myrdede Katherine van Leuwens sjæl der fortabt og forvirret skal finde fred. Det er to meget forskellige handlingsforløb at skulle veksle mellem og hele tiden tage stilling til, men det fungerede alligevel ok. Personligt følte jeg mig mest knyttet til Adam og kunne godt have undværet alt det syrede og overnaturlige med ånder, en faun og en magtfuld spirituel dronning, men det var da klart et interesant twist på en ellers socialrealistisk ungdomsbog.

Jeg synes Patrick Ness viser Adams homoseksualitet på en meget fin og realistisk måde. Det er ikke pakket ind på nogen måde. Det er bare den han er. Hvilket er noget, jeg synes, kun få forfattere med homoseksuelle karakterer i sine bøger formår.

Bogen vækkede ikke voldsomt mange følelser i mig, men den fik mig i hvert fald til at grine! Der er bare SÅ mange gode citater i den bog, og jeg elsker de karakterer Ness har skabt i denne bog. Især Angela (Adams bedste ven). Hun er klart min yndlings!

Jeg giver Release ★★★★☆. Det er ikke nogle store lysende stjerner. Men alligevel fire stjerner. Jeg synes det var en rigtig god bog, der afbillede livet som teenager på en hammer-fed måde, men det er ikke en bog der fik mit hjerte til at banke hurtigt i spænding eller briste i sorg. Den væltede mig ikke omkuld, men gav mig helt sikkert et frisk pust af et eller andet.

Jeg vil klart anbefale at læse Release. Det er en super god bog med nogle fede karakterer og et originalt handlingsforløb. Jeg tror mange teenagere vil kunne nikke genkendende til Adams følelser og bekymringer eller i hvert fald kunne føle med ham på hans travle og forvirrende dag.

Må I alle har en super dejlig sommer (trods regnen).

– Anne Sofie


 

31194576

Title: Release

Published: May 4th 2017

Author: Patrick Ness

Published by: Walker Books

My rating: ★★★★☆

Buy it here

 

I was very surprised when I got a message from my sweet mom saying there was a large package from the Danish publishing house Gyldendal waiting for me at home. Apparently I was lucky enough to not only get a copy of Patric Ness’s new book Release for review, but also got a clock with the bookcover design upon it and a mug with the fantastic quote “In some universes, we‘re *all* Beyonce”. I immediately knew that this would be a great book. I was right.

IMG_7459

Seventeen year old Adam Thron has quite the day lying before him. First he must go get flowers for his mother, go for a run, go to work at the Evil International Mega-Conglomerate , help his preach father in the church, meet with Angela about the pizzas for tonight and then.. to the “get-together” that is actually Enzo’s farewell-party . But the day just keep getting crazier and crazier when new truths are revealed, and things happen that will change his destiny for good. At the same time a lost soul arises from the lake with a goal. But she must hurry, for if she does not find peace before sundown, it will be the end of the world.

There are two main plots in Release. The first one is Adam’s story and struggle with being gay in a very Christian family and all of his other challenges as a teenager. The other is the recently murdered Kathrine van Leuwen’s soul that is lost and confused and needs to find peace. they are two very different plots to switch between and follow, but Ness somehow makes it work. Personally I felt far more attached to Adam and could have done without the bizarre and supernatural spirits, faun and almighty spiritual queen, but it definitely added an interesting twist on a otherwise contemporary YA-novel

I think Patrick Ness portraits Adam’s homosexuality in a very fine and realistic way. It is not muffled or hidden away in any way. It is just who he is. Which I think only few authors achieves with homosexual characters in their books.

The book did not wake a whole lot a feelings in my, but boy did it make me laugh! There are just SO many great quotes in this book, and I love the brilliant characters Ness has created for this book. Especially Angela (Adam’s best friend). She is definitely my favorite!

I give Release ★★★★☆. It is not four huge shining stars, but still, it is fur stars. I think it was a really good book that portrayed life as a teenager in a awesome way, but it is not a book that made my heart beat fast with excitement nor made it break with sadness. It did not blow me away, but it was definitely a fresh breeze of something.

I will definitely recommend reading Release. It is a really nice book with some awesome characters and a VERY original plot. I think many teenagers will be able to nod their heads in recognition to Adam’s feelings and worries, or at least feel him on his crazy busy and confusing day.

May you all have a fantastic summer (with better weather than I have in Denmark right now haha).

– Anne Sofie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s