Book review – Valget

English review below

_9788711691823

 

Titel: Valget

Udgivet: 8. oktober 2017

Forfatter: Sarah Engell

Udgivet af: Carlsen Puls

Min vurdering: ★★★★★

Køb den her

Golden Star ★

 

Den 8. oktober udkom Sarah Engells tiende bog Valget, som desuden også er den første bog udgivet af det nye danske YA-imprint: Carlsen Puls. Jeg var så heldig at modtage et af de eftertragtede forhåndseksemplarer af Engells nye bog og blev smaskforelsket i dens über-relevante plot og fantastiske karakterer lige fra det allerførste kapitel!

Valget handler om Xenia på 17 år. Hun ser alle nyhedsoverskrifterne om krig og elendighed i verden og vil gerne gøre en forskel og hjælpe. Hun mælder sig derfor ind i ungdomspartiet Etisk-ungdom og finder hurtigt ud af, at hun er smaddergod til det med politik. Hun er faktisk så god, at hun bliver valgt til formand, og at moderpartiet Etisk parti tilbyder hende en enestående chance: at stille op som spidskandidat til det næste folketingsvalg. Det kræver dog blot, at hun stopper med sine aktivist aktioner, som hun ellers går meget op i og fokuserer målrettet på sin politiske karriere. Dette kompliceres dog da Xenia finder den 7-årige syriske flygning Lilas, som er helt alene. Skal hun sætte alt på spil og hjælpe den lille pige, eller skal hun fortsætte karriereræset?

Valget handler om livets allersværeste eksistentielle situationer, hvor man må vælge mellem succes eller samvittighed, og tro mig – det er VILDT spændende!

Nogengange læser man en bog, der er ok.. andre gange læser man en, der rigtig god.. og få gange læser man en bog, der er så gennem mega fantastisk, at man bare må sige WOW! Og Valget tilhører den sidstnævnte kategori!

Jeg tror aldrig før, jeg har oplevet en så stærk relation til en person i en bog. Xenia er stort set lige så gammel som mig selv, går også i 2.g på gymnasiet og har politikerdrømme, som jeg også har. Lighederne blev til tider så stærke, at jeg måtte holde en ti sekunders pause med at læse og bare tænke: “Hold da helt op! Den her bog er som skrevet til mig!”

Men bare rolig man behøver ikke være politiknørd for at elske Valget. Dét er netop det, der gør den så fantastisk: Den vedkommer ALLE! og vil røre ALLE dybt! Med temaer som etik, krig, flygtninge, ungdom og politik er der noget for enhver og tro mig, den er et must-read!

Valget er også en bog, der får en til at reflektere.. over livet.. og over hvad man selv ville gøre, hvis man stod i Xenias situation. Dette bliver forstærket af Lilas’ små men dybt rørende dele, som efterfølger hvert kapitel. Lilas er en vidunderskøn pige, som man virkelig ikke kan undgå at holde af, og hendes rejse har helt bestemt vækket nogle stærke følelser i mig, som jeg aldrig vil glemme.

Skrivestilen er nydelig, og Xenias stemme er en fornøjelse at læse. Plottet er originalt og uforudsigeligt, men samtidig også troværdigt på en måde, der bare får bogen til at ramme endnu stærkere!

Jeg giver ikke bare Valget af Sarah Engell ★★★★★ men også min såkaldte Golden Star  pris! Jeg giver kun denne udnævnelse til de absolut BEDSTE bøger, jeg læser, og Valget er uden tvivl en af dem!

Til slut vil jeg opsende en rød heliumballon med ønsket om, at I alle må læse Sarah Engells nye bog og elske den lige så meget som jeg ❤

Stjernehilsner og karamelmakroner

– Anne Sofie

 


 

_9788711691823

 

Title: Valget (The Choice)

Published: October 8. 2017

Author: Sarah Engell

Published by: Carlsen Puls

My rating: ★★★★★

Buy it here

Golden Star ★

 

On October 8. this year Sarah Engell’s tenth book Valget came out, which is also the first book published by the new Danish YA-imprint: Carlsen Puls. I was one of the lucky few to receive an arc of Engell’s new book, and I fell completely in love with its ultra-relevant plot and fantastic characters right from the very first chapter!

Valget, that translates directly to The Choice, is about seventeen year old Xenia. She reads all the headlines in the news about war and the terrible things that are happening in the world, and really wants to help and make a difference. Therefore she joins the youth-party Etisk-ungdom (which translates to Ethical-Youth) and finds that she is really good at politics. She is actually so good that she is chosen as leader of the party, and that the mother-party Ethical Party offers her the exceptional chance to stand as their front runner at the next Danish election. However, it also means that she will have to give up on the activistic-campaigns that means ever so much to her, and focus determined on her political career. All this is complicated even further when Xenia finds the 7-year old Syrian refugee Lilas who is all alone. Should she risk everything to help the little girl, or should she continue the career-race?

Valget is about the hardest existential situations in life, where one has to choose between success or conscience, and believe me – it is DEAD EXCITING!

Sometimes you read a book that is ok… other times you read a really good book… and few times you read a book that is so through and through fantastic and stunning that you just have to say WOW! and Valget belongs to the last mentioned category!

I don’t think I have ever related this much to a main character in a book before. Xenia is practically the same age as me, goes in 2.g in the Danish Gymnasium like me, and dreams of becoming a politician, like I do. The likenesses were sometimes so strong that I had to take a ten second break from reading and just think: “Holy shit! This book is as if it was written specifically to me!”

But don’t worry, you do not have to be a politics-nerd like me to love ValgetThat is what makes is so great: It appeals to EVERYONE! and will touch EVRYONE deeply! With themes like ethics, war, refugees, being young and politics there is something for everybody and believe me: it is a must-read!

Valget is also a book that makes one reflect… on life… and on what one self would do in Xenia’s position. This is all made stronger with Lilas’ small but highly moving parts that follows every chapter. Lilas is a wonderful girl, whom you really cannot helt but care for, and her journey has surely woken some strong feelings in me that I will never forget.

The writing style is lovely and it is a pleasure to read Xenia’s voice. The plot is original and unpredictable, but at the same time also trustworthy in a way that just makes the book hit you with even more force!

I do not just give Valget by Sarah Engell ★★★★★ but also by give it my so called Golden Star ★ price! I only give out this distinction to the absolute BEST books that I read, and Valget is without doubt one of them!

Lastly I will send up a red helium balloon with the wish that you may all read and love Sarah Engell’s new book just as much as I did ❤

The kindest regards of starlight and caramel macaroons

– Anne Sofie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s