Book review – Ilttyv: Under sløret

English review below

500x0

 

Titel: Under sløret

Udgivet: 7. November 2017

Forfatter: Nicole Boyle Rødtnes

Udgivet af: Forlaget Alvilda

Min vurdering: ★★★☆☆ (3,5)

Køb den her

 

Mig: pssst!

Uskyldig læser: *Kigger sig forvirret omkring* Mig?

Mig: Ja dig! Jeg har en serie, du bliver nødt til at læse!

Uskyldig læser: *Ser skræmt på mig* Men jeg har allerede 1000 bøger på min TBR!

Mig: *Jager den uskyldige læser rundt med ILTTYV serien løftet over hovedet indtil læseren overgiver sig*

OK så alt det pjat til side, så kan jeg efter at have læst bind to i Nicole Boyle Rødtnes serie ILTTYV kun sige WOW! Jeg havde rimelig store forventninger til denne anden bog i serien, men Under sløret levede helt bestemt op til dem.

I denne fortsættelse følger vi det nu adskilte søskendepar: Shay og Troy. Shay arbejder stadig for den magtfulde storforbryder Marton, men er sammen med Ian fast opsat på at vælte ham. Troy er under sløret. På mirakuløse vis overlevede han og Jana faldet gennem sløret, og de kæmper nu desperat at leve videre: uden ilt, uden mad og med den drabelige stråling omkring sig.

Under sløret er den slags død spændene bog, der bare er super lækker at læse, og som tvinger en til at blive ved med at læse til, man er færdig med bogen.

Jeg frygtede at denne anden bog i trilogien ville være ramt af fænomenet “the second book slump,” hvor bogen egentlig bare leder op til det, der skal ske i den tredje og sidste bog uden at være en medrivende følelsesbombe, men Rødtnes er sluppet meget godt fra det. Jeg vil dog sige, at bog ét, Over sløret, fortsat er min yndlings, da den rørte mig mest og havde er mere fyldstgørende plot.

Det sagt må jeg alligevel give Rødtes en stående klapsalve for endnu en gang at vende et plot fuldstændig på hovedet igen og igen på rekord få sider. Hun kan bare det der med at snyde læseren! (og det er vildt frustrerende!!) Haha.

Jeg giver Under sløret af Nicole Boyle Rødtnes ★★★☆☆ eller rettere 3,5 stjerner. Bogen får en halv stjerne mindre end Over sløret, da den var vildt god, med ikke lige så god som bog 1. 3,5 stjerner er dog stadig højt på min skala, og jeg kan slet ikke vente med at læse bog 3, Gennem sløret, hvor der er lagt op til at ske SÅ mange spændende ting!

Jeg anbefaler Under sløret varmt med åbne arme og bankende hjerte til alle unge læsere, der trænger til noget let men VILDT spændende læsning!

Regnfulde efterårshilsner

– Anne Sofie

 


 

500x0

 

Title: Under sløret (Undet the Veil)

Published: November 7th 2017

Author: Nicole Boyle Rødtnes

Published by: Forlaget Alvilda

My rating: ★★★☆☆ (3,5)

Buy it here

 

Me: pssst!

Innocent reader: *Looks confused around* Me?

Me: Yes you! I have a series you MUST read!

Innocent reader: *Looks frightened at me* But I already have 1000 books on my TBR!

Me: *Chases the innocent reader around with the ILTTYV series raised above my head until the reader surrenders*

OK so all that fun aside, after reading the second book in Nicole Boyle Rødtnes’ series ITTYV (Oxygen Thief) only say WOW! I had pretty high expectations for this sequel but Under sløret (under the veil) definitely lived up to them.

In this second book of the series we follow the now separated siblings: Shay and Troy. Shay still works for the powerful master criminal Marton, but is together with Ian working hard on overthrowing him. Troy is below the veil. Miraculously he and Jana survived the fall through the veil, and hey are now fighting desperately to live on: without oxygen, without food, and with the deadly radiation all around them.

Under sløret is the kind of dead exciting book that just feels so good to read and that forces you to continue reading it until finish.

I feared that this second book in the trilogy would be struck by the phenomenon “the second book slump,” where the book is just there to lead up to all the exciting things that are going to happen in the last book without being a bomb of emotions, but Rødtnes got pretty well around it. I will say though, that the first book, Over sløret (Over the Veil), continuously  is my favorite as it touched me the most and had a more packed plot.

That being said, I must give Rødtnes a standing ovation for yet again being able to turn the plot completely around again and again on record few pages. She is just SO GOOD at cheating and surprising the reader! (And it is crazy frustrating!!) Haha.

I give Under sløret by Nicole Boyle Rødtnes ★★★☆☆ or rather 3,5 stars. The book gets half a star less than Over sløret as it was fantastic, but not as good as book nr 1. 3,5 stars is high on my scale though and I cannot wait to read book 3, Gennem sløret (Through the Veil), where so many super exciting things have been led up to happen!

I recommend Under sløret warmly with open arms and beating heart to all young readers who wishes for a light but DEAD exciting read!

Rainfull autumn wishes

– Anne Sofie

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s