Book review – Ilttyv: Over sløret

English review below

500x0.jpeg

Titel: Over sløret

Udgivet: August 2015

Forfatter: Nicole Boyle Rødtnes

Udgivet af: Alvilda

Min vurdering: ★★★★☆

Køb den her

 

Over sløret er den første bog i den dystopiske science-fiction ungdomsserie Ilttyv af Nicole Boyle Rødtnes. Bogen udkom på bibliotekerne allerede i august 2015, men er for nyligt blevet “genudgivet”, så den nu også kan købes i boghandlerne – hvilket jeg bestemt vil opfordre alle til at gøre, for hold da op! Over sløret er af en klasse for sig!

Bogen handler om søskendeparret Shay og Troy, som lever i en fremtidig verden, hvor Jorden er blevet så forurenet og fyldt med livsfarlig stråling, at man ikke længere kan bo der. Alle bor derfor på nogle store platforme langt over Jordens overflade og over sløret, som er et slør, der blokerer for forureningen og strålingen nedefra. Ilt er en mangelvare i denne verden, som man kan købe i forskellige kvaliteter, og mange må derfor kæmpe hver dag for at få råd til at trække vejret. Folk er vildt afhængige af deres arbejde eller ofte flere arbejder. Så hvad sker der, når Troy mister sit eneste arbejde, og Shay kommer i fængsel under falsk anklage for at have stjålet ilt? Ilten i fængslet er dobbelt så dyr end ellers, og Shay har ingen penge. De to søskende indgår derfor hver især en alliance med den mystiske og magtfulde gangster Marton, som kun kan ende alt andet end godt.

Jeg opdeler de bøger, jeg læser, i to kategorier: de tungere bøger med en dybere mening, som er politisk eller etiske vigtige på en eller anden måde, og så er der feel good bøgerne, som man læser super hurtigt og nyder hvert et sekund af, fordi de bare er drønspændende, men ikke er vildt kultiverede. Over sløret hører helt sikkert til den sidst nævnte kategori, og jeg elskede den helt op til månen! Bogen er spræng fyldt med action og spænding og er ikke til at lægge fra sig, når først man er begyndt at læse den.

Jeg er helt vild med ideen bag bogen, om at man skal købe ilt. Det er originalt og friskt, og  Rødtnes’ skrivestil samt de super cool hovedpersoner bidrager til, at Over sløret alt i alt er en mega god bog. Den er letlæst, men har stadig en kompleksitet i plottet og den gennemførte verden. Som de fleste dystopiske bøger får bogen en til at tage en lille pause i ens travle hverdag og tænke: Er det hvad vi bevæger os hen mod?  og Kan det blive os en dag? Den får en til at reflektere over hvor godt vi egentlig har det og ikke mindst NYDE den friske luft!

Over sløret har blæst mine forvæntninger langt væk og givet mig noget, der var meget bedre! Jeg kan slet ikke vente med at læse den næste bog: Under sløret. Der er så meget der kan udvikles til noget endnu større og bedre (selvom bogen allerede er fabelagtig!)

Jeg giver Over sløret af Nicole Boyle Rødtnes ★★★★☆ og anbefaler den helt klart til alle og enhver, der trænger til noget nyt og død spændende, som vild tage pusten fra dig (bogstavelig talt).

Og undskyld mig nu, mens jeg straks vil gå i gang med Under sløret, for jeg kan ikke vente et sekund længere med at finde ud af, hvad der sker nu!

De varmeste og mest hyggelige efterårshilsner

– Anne Sofie


 

500x0

Title: Over sløret (Above the Veil)

Published: August 2015

Author: Nicole Boyle Rødtnes

Published by: Alvilda

My rating: ★★★★☆

Buy it here

 

Over sløret, which is Danish for Above the Veil, is the first book in the dystopian science-fiction young adult series Ilttyv (Oxygen Thief) by Nicole Boyle Rødtnes. The book came out in the libraries already in August 2015, but was recently “re-published”, and can now be bought in regular book stores – which I highly recommend you all to do, because damn! Over sløret is something special!

The book is about the two siblings Shay and Troy, who lives in a future world, where the Earth has become so polluted and filled with dangerous radiation, that it is no longer possible to live there. Therefore everyone lives on giant platforms far above the surface of the Earth and above the veil, which is a veil that blocks the pollution and radiation from below. Oxygen is an article in short supply that is available to buy in different qualities, and many therefore struggle every day just to afford to breathe. People depend very much on their job or often several jobs. So what will happen when Troy loses his only job, and Shay is put into jail under false accusations for stealing oxygen? The oxygen in jail is double the price as usual, and Shay has got no money. The two siblings each make a deal with the mystical and powerful gangster Marton which can only end anything but well.

I sort the books I read into two categories: the heavy books with a deeper meaning that are political or ethical important in some way, and then there are the feel good books that you read crazy fast and enjoy every second of because they are extremely exciting but not dead cultivated. Over sløret definitely belongs to the last mentioned category, and I loved it to the moon! The book is filled to the rim with action and is impossible to put down when you start reading it.

I love the idea behind the book with people having to buy oxygen. It is original and fresh, and Rødtnes’s writing style together with the super cool characters all adds up to Over sløret being an absolutely fabulous book. It is easily read, but still has a complexity in the plot and the setting. As it is typical dystopian books, the book makes one take a break in ones busy every day life and think: Is this what we are steering towards? and Could it become us one day? It makes one reflect on how lucky we are and also ENJOY the fresh air!

Over sløret has blown my expectations far away and given me something that was much better! I cannot wait to read the next book: Under sløret (Unde the Veil). There are so many things that can develop into something even bigger and better (though the book already is fantastic!)

I give Over sløret by Nicole Boyle Rødtnes ★★★★☆ and recommend it to everyone who craves something new and dead exciting that will take your breath away (literally).

Now excuse me while I will start reading Under sløret, because I cannot wait a second longer with finding out what happens now!

The warmest and most cozy autumn wishes

– Anne Sofie

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s